Terug naar overzicht
02 december 2022

Tijd voor actie? De deadline voor de transfer pricing-documentatie komt eraan

Behoort uw vennootschap tot een internationale groep, dan houdt u best rekening met de transfer pricing-documentatieverplichtingen. Wanneer u bepaalde drempels overschrijdt, moet u jaarlijks een groepsdossier (zgn. “Master File”), lokaal dossier (zgn. “Local File”) en in bepaalde gevallen een landenrapport (zgn. “Country-by-Country” rapport) en/of een notificatie (zgn. “Country-by-Country” notificatie) indienen.

Voor groepen die hun boekjaar afsluiten op 31 december, is de deadline voor zowel het groepsdossier (over 2021), het landenrapport (over 2021) als de notificatie (over 2022) 31 december 2022. Het lokaal dossier moest u reeds eerder dit jaar indienen (uiterlijk op 17 oktober 2022).

Ter herinnering geven we kort mee welke vennootschappen aan de documentatieverplichtingen moeten voldoen en welke de sancties zijn wanneer u deze verplichtingen niet naleeft.

Welke vennootschappen?

Verplicht om een groepsdossier en lokaal dossier in te dienen

Belgische vennootschappen die deel uitmaken van een internationale groep en die op basis van de enkelvoudige jaarrekening minstens één van onderstaande criteria overschrijden voor het voorlaatste afgesloten boekjaar, hebben de verplichting om een groepsdossier (Master File) en een lokaal dossier (Local File) in te dienen:

  1. een totaal van 50 miljoen EUR aan bedrijfs- en financiële opbrengsten (met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten); of
  2. een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten (VTE’)s; of
  3. een balanstotaal van 1 miljard EUR.

Met andere woorden, indien uw onderneming in boekjaar 2020 één van voormelde drempels overschreed, is zij verplicht zijn om voor boekjaar 2021 een groepsdossier en een lokaal dossier in te dienen.

Verplicht om een landenrapport in te dienen

De verplichting om een landenrapport (Country-by-Country rapport) bij te houden is voorbehouden voor grote multinationale groepen. Deze groepen behaalden in de rapporteringsperiode, die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste afgesloten rapporteringsperiode, een totaal van 750 miljoen EUR of meer geconsolideerde brutogroepsopbrengsten. Doorgaans is het de uiteindelijke moederentiteit van de groep die instaat voor de indiening van het landenrapport.

Hoewel er relatief weinig multinationale groepen met een Belgisch hoofdhuis zijn die voornoemde drempel van 750 miljoen EUR aan geconsolideerde brutogroepsopbrengsten overschrijden, moet elke Belgische (dochter)entiteit of bijkantoor van een grote multinationale groep nog steeds uitkijken voor de zogenaamde ‘CBC-notificatieplicht’. De Belgische wetgever voerde immers een notificatieverplichting in (overeenkomstig andere OESO-landen) waarbij elke Belgische vennootschap van dergelijke kwalificerende internationale groep in principe jaarlijks een notificatieformulier (formulier: 275CBCNOT) moet indienen bij de bevoegde Belgische belastingdienst. De jaarlijkse indiening van het notificatieformulier moet nadien enkel nog gebeuren indien de te rapporteren informatie wijzigt.

Sancties

Wanneer u deze verplichtingen niet (correct) naleeft, riskeert u een boete van 1.250 EUR tot 25.000 EUR. Bovendien verhoogt u de kans op een tijdrovende transfer pricing controle.

Daar waar in het verleden de Belgische belastingadministratie vaak niet overging tot het effectief opleggen van deze boetes, merken we vandaag in de praktijk een beleidsverandering op. Zo houdt de belastingadministratie bij hoeveel overtredingen de belastingplichtige reeds beging in het verleden en gaat ze over tot het innen van (hoge) boetes. Hoe vaker u in de fout gaat, hoe groter de boete. Het correct en tijdig indienen van transfer pricing documentatie is dan ook belangrijker dan ooit.

Merk bovendien op dat recent de aanslag- en controletermijnen werden verlengd van drie naar zes jaar voor ondernemingen met transfer pricing-documentatieverplichtingen. De fiscus krijgt dus meer tijd om uw dossier te controleren!

 

Uiteraard kunnen onze experten bij Van Havermaet u bijstaan bij de opmaak en implementatie van een goed onderbouwd en doordacht transfer pricing-beleid binnen uw groep, alsook bij het opstellen van de nodige documentatie en juridische contracten.

Joke Gysens

Publicatiedatum: 2/12/2022

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© Van Havermaet Innovation 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.