Terug naar overzicht
08 juni 2020

Carry back en wederopbouwreserve in aantocht: maar wat is het precies?

Dankzij de Coronacrisis zal ons fiscaal woordenboek alweer met enkele begrippen uitbreiden. De federale regering werkt momenteel aan twee bijzondere maatregelen: een “carry back-regeling” en de mogelijkheid tot het aanleggen van een “wederopbouwreserve”. Het parlement zal binnenkort de definitieve regeling goedkeuren. Om voorbereid te zijn, lichten we de essentiële punten van de maatregelen alvast toe.

Teletijdmachine voor de verliezen van dit jaar

Veel bedrijven zullen de gevolgen van de coronacrisis nog een paar jaar voelen. Terwijl aan het begin van de crisis vooral liquiditeitsproblemen opdoken, die de overheid met allerhande cashpremies trachtte te verhelpen, wil zij nu de solvabiliteit van veel ondernemingen op peil helpen brengen.

Een eerste pleister op de wonde komt er in de vorm van een “carry back-regeling” voor coronaverliezen. Die zal het mogelijk maken om uw verwachte verliezen van dit jaar terug te brengen naar de belastbare winsten van 2019. Gevolg: de belastingfactuur over de winst van 2019, die u in 2020 gepresenteerd krijgt, wordt getemperd of u krijgt de voorafbetalingen van 2019 terugbetaald omdat de belastingschuld wegvalt door de verliesverrekening.

Vanzelfsprekend betekent dit dat u over het boekjaar 2020 geen (overdraagbare) verliezen opbouwt aangezien ze al een jaartje eerder benut werden.

De carry back zal mogelijk zijn voor vennootschappen en voor de ondernemingen die een zelfstandige activiteit uitoefenen als eenmanszaak of vrij beroep. U bent echter niet verplicht om de achterwaartse verliesverrekening toe te passen. De verwachte verliezen zullen dan nog steeds verrekenbaar blijven met toekomstige winsten.

Kiest u hier wél voor, dan zal een onherroepelijke aanvraag gebeuren via de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Voor eenmanszaken en vrije beroepen in de personenbelasting wordt nog een bijzonder aanvraagformulier verwacht.

Ken uw grenzen

Het definitief geleden verlies over 2020 zal u natuurlijk pas aan het einde van het boekjaar kennen. Zaak dus om het verwachte verlies zo correct mogelijk te ramen. Alleszins zal u niet meer verliezen kunnen terugbrengen naar 2019 dan er belastbare winst was in dat jaar. Als absoluut maximum geldt een carry back-beperking tot € 20 miljoen.

Wat nu indien u de verliezen van het huidige jaar overschat hebt en dus meer verliezen terugbracht dan eigenlijk mocht? Om dergelijke “overdrijvingen” enigszins te voorkomen, zal u zich mogen verwachten aan een fiscale sanctie wanneer de overschatting meer dan 10% bedraagt van het werkelijk geleden verlies. De mate waarin de sanctie wordt toegepast, zal afhangen van de mate waarin het verwachte verlies overschat is. Hoe hoger de overschatting, hoe hoger de belastingvermeerdering. Volgens de eerste bronnen zou de sanctie voor eenmanszaken kunnen oplopen tot 18% van het vervroegd afgetrokken verlies en tot 40% voor vennootschappen.

Wie is uitgesloten van de carry back?

Uit “ethische” overwegingen worden enkele belangrijke beperkingen ingevoerd op de carry back-regeling. Vennootschappen die, tussen 12/03/2020 en de datum van de indiening van hun aangifte over het boekjaar 2020, dividenden uitkeren of overgaan tot een kapitaalvermindering zullen de maatregel niet kunnen toepassen.

Hetzelfde geldt voor ondernemingen met deelnemingen in bedrijven gelegen in belastingparadijzen of ondernemingen die bepaalde betalingen doen aan bedrijven in belastingparadijzen, tenzij ze daarvoor een gerechtvaardigde economische of financiële verantwoording hebben.

We will rebuild

Om de druk op het vermogen verder te verlichten zullen vennootschappen daarnaast, gedurende de komende drie jaar, een zogenaamde vrijgestelde “wederopbouwreserve” kunnen aanleggen. Ten belope van het totale verlies dat geleden werd over 2020, zullen zij de toekomstige bedrijfswinsten op die manier mogen vrijstellen, waardoor zij tijdelijk opnieuw minder belasting moeten betalen en het vermogen kunnen heropbouwen.

Zoals we dat al kennen van andere vrijgestelde reserves, is ook de wederopbouwreserve onderworpen aan een “onaantastbaarheidsvoorwaarde”. Dat wil dus zeggen dat de reserve op een afzonderlijke passiefrekening van de balans moet worden geboekt, en dat ze alsnog belastbaar zal worden wanneer ze wordt aangetast door bijv. een uitkering of bij een vereffening van de vennootschap.

Nieuw in de regeling is echter dat ook een belastbaarheid zal ontstaan wanneer de vennootschap nadien een dividenduitkering doet, eigen aandelen inkoopt, haar kapitaal vermindert of wanneer ze haar personeelsbestand (in de vorm van loonkosten) in aanzienlijke mate ziet dalen.

Opnieuw zullen ook de vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen niet de mogelijkheid hebben om hun winst vrij te stellen via een wederopbouwreserve.

Focus behouden!

Het is nog even wachten op de definitieve wetgeving voordat u hiervan gebruik kan maken. We hopen alleszins dat de concrete voorwaarden en beperkingen verder verduidelijkt worden. De ontwerpwetgeving blinkt helaas niet uit in helderheid en bevat bijzonder technische bepalingen.

Het zal dus belangrijk zijn om de nieuwe fiscale maatregelen met de nodige aandacht correct toe te passen. Het zal bijvoorbeeld een sterk staaltje vernuft vergen om de nieuwe maatregelen te laten rijmen met de groepsbijdrageregeling (het “fiscale consolidatieregime”, zeg maar) die ook dit jaar van start gaat.

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 

Nieuwsbrief

Wij zijn er om u op zowel fiscaal, financieel als juridisch vlak professioneel te adviseren. Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© Van Havermaet Innovation 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.